Szukaj
Close this search box.

Ogród Botaniczny w Mikołowie

ogród botaniczny mikołów

Spis treści

Ogród Botaniczny w Mikołowie jest jednym z największych projektów tego typu w Polsce. Od połowy lat 90. XX wieku miejsce to jest systematycznie rozbudowywane i przekształcane w nowoczesny ośrodek edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Obiekt został zlokalizowany na terenie dawnej jednostki wojskowej w Mikołowie-Mokrem, ze względu na jego unikalne walory przyrodnicze – obfitość rzadkich roślin i ciekawej fauny. W ramach projektu powstał m.in. nowy budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej z wieżą widokową, sale audiowizualne, biblioteka, Bank Nasion, laboratoria i pracownie dydaktyczne oraz fitotron do badania rozwoju roślin w różnych warunkach. Na terenie ogrodu wyznaczono ścieżki edukacyjne i tematyczne kolekcje roślin – m.in. drzew i krzewów ozdobnych, wrzosów, pnączy, roślin przybrzeżnych i wodnych. Duża atrakcją są także aleje starych odmian drzew owocowych. Ogród Botaniczny w Mikołowie to nie tylko miejsce edukacji i badań, ale też popularny ośrodek rekreacyjny chętnie odwiedzany przez mieszkańców regionu.

Najważniejsze informacje

 • Ogród Botaniczny w Mikołowie to jeden z największych projektów tego typu w Polsce
 • Obiekt został zlokalizowany na terenie dawnej jednostki wojskowej ze względu na unikalne walory przyrodnicze
 • W ramach projektu powstało nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
 • Na terenie ogrodu znajdują się ścieżki edukacyjne i tematyczne kolekcje roślin
 • Ogród Botaniczny w Mikołowie to nie tylko miejsce edukacji i badań, ale także popularny ośrodek rekreacyjny

Co to jest Ogród Botaniczny w Mikołowie?

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie jest jednym z największych projektów tego typu w Polsce. Miejsce to zostało wybrane ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze i różnorodność roślinną. Od połowy lat 90. XX wieku teren dawnej jednostki wojskowej w Mikołowie-Mokrem jest systematycznie rozbudowywany i przekształcany w nowoczesny ośrodek edukacji ekologicznej i prezentacji unikatowych kolekcji roślin. Ogród Botaniczny w Mikołowie ma na celu nie tylko popularyzację wiedzy przyrodniczej i ochronę lokalnej flory, ale również zapewnienie mieszkańcom regionu miejsca do rekreacji i odpoczynku wśród zieleni.

ogród botaniczny mikołów – Unikalne Walory Przyrodnicze

Ogród Botaniczny w Mikołowie został zlokalizowany na terenie dawnej jednostki wojskowej ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze. Miejsce to charakteryzuje się obfitością unikalnych roślin i interesującej fauny, co sprawia, że jest doskonałym wyborem na tego typu obiekt. W ramach projektu systematycznie rozbudowywane są kolekcje roślin, w tym drzew i krzewów ozdobnych, wrzosów, pnączy, roślin przybrzeżnych i wodnych. Dużą atrakcją są także aleje starych odmian drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusza, śliwy i wiśnie. Dzięki staraniom pracowników Ogrodu Botanicznego miejsce to stało się prawdziwą oazą przyrody na Śląsku, prezentującą unikalne walory i różnorodność lokalnej flory.

Kolekcje roślin w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie Liczba gatunków
Drzewa i krzewy ozdobne 250
Wrzosy 100
Pnącza 75
Rośliny przybrzeżne i wodne 120
Stare odmiany drzew owocowych 50

„Ogród Botaniczny w Mikołowie to prawdziwa oaza przyrody na Śląsku, prezentująca unikalne walory lokalnej flory.”

Atrakcje Ogrodu Botanicznego

Ogród Botaniczny w Mikołowie oferuje swoim gościom wiele ciekawych atrakcji. Na terenie obiektu znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej z wieżą widokową, sale audiowizualne, biblioteka, Bank Nasion, laboratoria i pracownie dydaktyczne. Zwiedzający mogą podziwiać unikalne kolekcje roślin, w tym drzew i krzewów ozdobnych, wrzosów, pnączy, roślin przybrzeżnych i wodnych. Dużą atrakcją są także aleje starych odmian drzew owocowych.

W ogrodzie wyznaczono ścieżki edukacyjne, a dla chętnych organizowane są warsztaty, wystawy tematyczne oraz inne wydarzenia popularyzujące wiedzę przyrodniczą. Obiekt jest idealnym miejscem do relaksu i spacerów wśród zieleni, z możliwością obserwacji bogatej fauny ogrodowej.

Edukacja i Badania w Ogrodzie Botanicznym

Ogród Botaniczny w Mikołowie pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale także edukacyjną i badawczą. W ramach obiektu działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, gdzie prowadzone są lekcje, warsztaty i wystawy popularyzujące wiedzę z zakresu botaniki, ochrony przyrody i ekologii. Ośrodek jest również cenioną placówką naukowo-badawczą, dysponującą m.in. laboratoriami i fitotrkonem do badania rozwoju roślin w różnych warunkach klimatycznych.

Zgromadzone w Banku Nasion zbiory umożliwiają prowadzenie prac nad ochroną rzadkich i zagrożonych gatunków lokalnej flory. Dzięki staraniom pracowników Ogrodu Botanicznego miejsce to stało się ważnym centrum popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz ośrodkiem badań nad roślinnością i ochroną środowiska.

Ogród Botaniczny jako Miejsce Rekreacji

Ogród Botaniczny w Mikołowie to nie tylko miejsce edukacji i badań, ale także popularna atrakcja rekreacyjna dla mieszkańców regionu. Rozległe tereny zielone, ścieżki edukacyjne, aleje starych odmian drzew owocowych oraz bogata kolekcja roślin stwarzają idealne warunki do odpoczynku i relaksu na łonie natury. Zwiedzający mogą podziwiać unikalne okazy flory, obserwować bogatą faunę ogrodową, a także uczestniczyć w tematycznych warsztatach i wydarzeniach popularyzujących wiedzę przyrodniczą.

Ogród Botaniczny to miejsce, które pozwala na chwilę wytchnienia od codzienności, spacer wśród relaksujących widoków i kontakt z przyrodą. Stanowi on ważną zieloną enklawę w aglomeracji śląskiej, zapewniającą mieszkańcom możliwość rekreacji i obcowania z naturą.

Atrakcje Ogrodu Botanicznego Korzyści dla Odwiedzających
 • Kolekcje roślin – drzewa, krzewy, sukulenty, tropikalne
 • Ścieżki edukacyjne i tematyczne
 • Warsztaty botaniczne i ekologiczne
 • Wystawy roślin i wystaw przyrodniczych
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
 • Aleje starych odmian drzew owocowych
 • Relaks i odpoczynek na łonie natury
 • Możliwość obserwacji bogatej fauny ogrodowej
 • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
 • Zielona enklawa w aglomeracji miejskiej
 • Miejsce rekreacji dla rodzin i turystów
 • Kontakt z różnorodnością roślinną

Wniosek

Ogród Botaniczny w Mikołowie to wyjątkowe miejsce na mapie regionu śląskiego, łączące w sobie funkcje edukacyjne, badawcze i rekreacyjne. Obiekt ten systematycznie rozbudowywany i wzbogacany o nowe kolekcje roślinne oraz nowoczesną infrastrukturę stał się prawdziwą oazą zieleni i różnorodności biologicznej. Ogród Botaniczny nie tylko prezentuje unikalne walory przyrodnicze, ale również popularyzuje wiedzę z zakresu botaniki, ochrony przyrody i ekologii.

Dzięki bogatej kolekcji roślin, ścieżkom edukacyjnym, wystawom i warsztatom Ogród Botaniczny w Mikołowie stał się ważnym centrum edukacji ekologicznej dla mieszkańców regionu. Miejsce to oferuje również doskonałe warunki do relaksu i rekreacji wśród zielonych terenów, zapewniając kontakt z roślinnością i fauną ogrodową.

Podsumowując, Ogród Botaniczny w Mikołowie to unikalne połączenie przyrody, edukacji i rekreacji, które stanowi ważną atrakcję i zieloną enklawę w aglomeracji śląskiej. Miejsce to jest stale rozwijane, by coraz lepiej służyć mieszkańcom regionu jako ośrodek popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz obszar wypoczynku i obcowania z naturą.

FAQ

Co to jest Ogród Botaniczny w Mikołowie?

Ogród Botaniczny w Mikołowie jest jednym z największych projektów tego typu w Polsce. Od połowy lat 90. XX wieku miejsce to jest systematycznie rozbudowywane i przekształcane w nowoczesny ośrodek edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Obiekt został zlokalizowany na terenie dawnej jednostki wojskowej w Mikołowie-Mokrem, ze względu na jego unikalne walory przyrodnicze – obfitość rzadkich roślin i ciekawej fauny.

Jakie atrakcje oferuje Ogród Botaniczny w Mikołowie?

Na terenie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej z wieżą widokową, sale audiowizualne, biblioteka, Bank Nasion, laboratoria i pracownie dydaktyczne. Zwiedzający mogą podziwiać unikalne kolekcje roślin, w tym drzew i krzewów ozdobnych, wrzosów, pnączy, roślin przybrzeżnych i wodnych. Dużą atrakcją są także aleje starych odmian drzew owocowych.

Jakie są unikalne walory przyrodnicze Ogrodu Botanicznego w Mikołowie?

Ogród Botaniczny w Mikołowie został zlokalizowany na terenie dawnej jednostki wojskowej ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze. Miejsce to charakteryzuje się obfitością unikalnych roślin i interesującej fauny, co sprawia, że jest doskonałym wyborem na tego typu obiekt. W ramach projektu systematycznie rozbudowywane są kolekcje roślin, w tym drzew i krzewów ozdobnych, wrzosów, pnączy, roślin przybrzeżnych i wodnych.

Jaką rolę pełni Ogród Botaniczny w Mikołowie?

Ogród Botaniczny w Mikołowie pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale także edukacyjną i badawczą. W ramach obiektu działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, gdzie prowadzone są lekcje, warsztaty i wystawy popularyzujące wiedzę z zakresu botaniki, ochrony przyrody i ekologii. Ośrodek jest również cenioną placówką naukowo-badawczą, dysponującą m.in. laboratoriami i fitotrkonem do badania rozwoju roślin w różnych warunkach klimatycznych.

Jak Ogród Botaniczny w Mikołowie służy rekreacji?

Ogród Botaniczny w Mikołowie to nie tylko miejsce edukacji i badań, ale także popularna atrakcja rekreacyjna dla mieszkańców regionu. Rozległe tereny zielone, ścieżki edukacyjne, aleje starych odmian drzew owocowych oraz bogata kolekcja roślin stwarzają idealne warunki do odpoczynku i relaksu na łonie natury. Zwiedzający mogą podziwiać unikalne okazy flory, obserwować bogatą faunę ogrodową, a także uczestniczyć w tematycznych warsztatach i wydarzeniach.

Powiązane artykuły

Ropucha Szara

Ropucha szara to jeden z najbardziej rozpowszechnionych płazów w Polsce. Występuje powszechnie w lasach, parkach i innych środowiskach naturalnych, stanowiąc ważny element lokalnych ekosystemów. Jej obecność w różnych siedliskach świadczy...

Read more

Mrówkowate

Mrówkowate to fascynująca grupa owadów, która jest powszechnie występująca w naszym otoczeniu. W tym artykule zagłębimy się w ich niezwykły świat, poznamy ich biologię, ekologię oraz znaczenie dla środowiska naturalnego....

Read more