Szukaj
Close this search box.

Goliat Płochliwy

goliat płochliwy

Spis treści

Goliat płochliwy, zwany również żabą goliat, to gatunek płaza bezogonowego należący do rodziny Conrauidae. Jest to największy płaz bezogonowy na świecie. Charakteryzuje się brązowo-czarnym ubarwieniem wierzchu ciała i żółtawym spodem. Od oczu do kończyn przednich przebiega charakterystyczna listwa skórna, wygięta w łuk.

Kluczowe wnioski

 • Goliat płochliwy to największy płaz bezogonowy na świecie, należący do rodziny Conrauidae
 • Charakteryzuje się brązowo-czarnym ubarwieniem wierzchu ciała i żółtawym spodem
 • Od oczu do kończyn przednich przebiega charakterystyczna listwa skórna, wygięta w łuk
 • Gatunek ten jest endemiczny dla północno-zachodniej Afryki i znajduje się pod zagrożeniem wyginięcia
 • Zachowanie naturalnych siedlisk oraz ochrona gatunku są kluczowe dla jego przetrwania

Co to jest goliat płochliwy?

Goliat płochliwy, znany również jako żaba goliat, to imponujący gatunek płaza bezogonowego należący do rodziny Conrauidae. Ten krępy stwór może osiągać długość ciała do 40 cm i ważyć nawet 3,25 kg, czyniąc go największym płazem bezogonowym na świecie.

Charakteryzuje się trójkątną głową, a średnica jego oczu wynosi 2,5 cm. Jego tylne kończyny są dłuższe od przednich, a samce są większe od samic. Ubarwienie ciała jest zróżnicowane – od oliwkowo-brązowego po czarne, przy czym spód ciała jest jaśniejszy, żółtawo-pomarańczowy.

Cecha Opis
Długość ciała do 40 cm
Masa ciała do 3,25 kg
Kształt głowy trójkątny
Średnica oczu 2,5 cm
Długość kończyn tylnych dłuższe od przednich
Różnice między płciami samce większe od samic
Ubarwienie ciała od oliwkowo-brązowego po czarne, spód jaśniejszy

Goliat płochliwy to niewątpliwie jeden z najbardziej imponujących i fascynujących przedstawicieli płazów, zarówno pod względem rozmiarów, jak i wyglądu.

Występowanie i środowisko naturalne

Goliat płochliwy występuje wyłącznie w północno-zachodnim Kamerunie oraz w Parku Narodowym Monte Alen w Gwinei Równikowej. Zamieszkuje tropikalne lasy Afryki, preferując okolice szybko płynących, tlenowych i ciepłych rzek oraz strumieni. Spotykany jest również w siedliskach przekształconych przez człowieka, choć unika obszarów zdegradowanych.

Tryb życia goliata płochliwego

Goliat płochliwy prowadzi nocny tryb życia i jest bardzo płochliwy. Może żyć do 15 lat w warunkach naturalnych, a w niewoli nawet ponad 20 lat. Do głównych zagrożeń tego gatunku zalicza się utratę siedlisk (wylesianie) oraz nadmierne pozyskiwanie osobników do celów spożywczych lub handlowych (mięso, części ciała wykorzystywane w medycynie tradycyjnej, kolekcjonerstwo, hodowla amatorska).

Parametr Wartość
Długość ciała do 40 cm
Waga do 3,25 kg
Oczekiwana długość życia w naturze do 15 lat
Oczekiwana długość życia w niewoli ponad 20 lat
Główne zagrożenia Utrata siedlisk, nadmierne pozyskiwanie

Cykl rozrodczy

Goliat płochliwy przystępuje do rozrodu między lipcem a sierpniem. Samica tego wyjątkowego płaza składa kilkaset jaj na roślinność wodną na dnie rzeki. Rozwój jaj trwa około 3 miesięcy, po czym młode goliaty osiągają dojrzałość płciową między 10. a 12. miesiącem życia.

Ciekawostką jest, że dorosłe osobniki tworzą specjalne „gniazda” – sadzawki, w których chronią skrzek i kijanki. Biolodzy odkryli, że te niezwykłe gady potrafią przesuwać kamienie ważące nawet do 2 kg, by stworzyć idealne schronienie dla swojego potomstwa. Następnie dorosłe goliaty strzegą młodych przez całą noc, schodzą ze stanowiska dopiero przed świtem.

Etap Cyklu Rozrodczego Opis
Rozmnażanie Goliaty przystępują do rozrodu między lipcem a sierpniem
Składanie jaj Samica składa kilkaset jaj na roślinność wodną na dnie rzeki
Rozwój jaj Rozwój jaj trwa około 3 miesięcy
Dojrzewanie młodych Młode goliaty osiągają dojrzałość płciową między 10. a 12. miesiącem życia
Opieka rodzicielska Dorosłe osobniki tworzą specjalne „gniazda” – sadzawki, w których chronią skrzek i kijanki

Dieta i odżywianie

Goliat płochliwy to mięsożerca, którego dieta składa się z różnorodnych bezkręgowców, takich jak owady, skorupiaki i ślimaki. Nie stroni również od małych kręgowców, w tym ryb, małych płazów, gadów oraz gryzoni. Jednak to nie tylko dorosłe goliaty są drapieżne – ich kijanki żywią się pokarmem roślinnym, co stanowi ważną część ekosystemu, w którym bytują.

Zróżnicowanie pokarmowe to kluczowa część przystosowań tego niezwykłego gatunku do warunków życia w tropikalnych lasach Afryki. Dzięki rozbudowanej diecie, obejmującej zarówno bezkręgowce, jak i drobne kręgowce, goliat płochliwy odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej w swoich naturalnych siedliskach.

Przystosowania i zachowania goliata płochliwego

Goliat płochliwy wykazuje wyjątkowe zachowania rodzicielskie. Dorosłe osobniki budują specjalne „gniazda” w postaci sadzawek, które chronią skrzek i kijanki przed zagrożeniami. Biolodzy zaobserwowali, że goliaty potrafią przesuwać kamienie ważące nawet do 2 kg, by stworzyć takie schronienie. Następnie dorosłe osobniki przez całą noc strzegą swoich potomków, schodzą ze stanowiska dopiero przed świtem.

Przystosowania Zachowania
 • Budowanie schronień w postaci sadzawek
 • Silne kończyny pozwalające na przenoszenie ciężkich kamieni
 • Gruba skóra chroniąca przed uszkodzeniami
 • Wyrafinowane zmysły wykrywania zagrożeń
 • Ochrona jaj i kijanek w stworzonych schronieniach
 • Całonocne czuwanie nad potomstwem
 • Unikanie niebezpiecznych sytuacji poprzez ucieczkę
 • Budowanie relacji społecznych w grupie

Znaczenie i ochrona goliata płochliwego

Goliat płochliwy jest uważany za jeden z najbardziej zagrożonych gatunków płazów na świecie. Znajduje się on na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN w kategorii EN (wysokie ryzyko wyginięcia). Główne zagrożenia dla tego gatunku to utrata siedlisk związana z wylesianiem oraz nadmierne pozyskiwanie osobników do celów spożywczych, leczniczych i hodowlanych.

Ochrona pozostałych naturalnych środowisk goliata płochliwego oraz edukacja społeczna na temat znaczenia tego gatunku w ekosystemach są kluczowe dla zapewnienia jego przetrwania. Goliat płochliwy odgrywa ważną rolę w swoim naturalnym środowisku, będąc częścią złożonych sieci troficznych i przyczyniając się do utrzymania równowagi ekologicznej.

„Zachowanie naturalnych siedlisk goliata płochliwego jest niezbędne, by zapobiec dalszemu spadkowi liczebności tego niezwykłego gatunku płaza.”

Działania na rzecz ochrony goliata płochliwego, takie jak monitoring populacji, ograniczenie nielegalnego pozyskiwania oraz przywracanie i ochrona naturalnych środowisk, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia przetrwania tego wyjątkowego płaza. Edukacja społeczna, zwłaszcza w lokalnych społecznościach, może również odegrać istotną rolę w zwiększeniu świadomości na temat zagrożeń i znaczenia ochrony goliata płochliwego.

Wniosek

Goliat płochliwy, będący największym płazem bezogonowym na świecie, to gatunek wyjątkowy pod wieloma względami. Imponujące rozmiary, sięgające nawet 40 cm długości i 3,25 kg masy, a także fascynujące zachowania rodzicielskie, jak budowanie specjalnych „gniazd” w celu ochrony potomstwa, czynią tego płaza niezwykle interesującym obiektem badań biologicznych.

Niestety, goliat płochliwy znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN w kategorii wysokiego ryzyka wyginięcia. Główne zagrożenia to utrata siedlisk spowodowana wylesianiem oraz nadmierne pozyskiwanie osobników do celów spożywczych, leczniczych i hodowlanych. Zachowanie naturalnych środowisk goliata płochliwego oraz edukacja społeczna na temat znaczenia tego gatunku w ekosystemach są kluczowe dla zapewnienia jego przetrwania.

Ten unikatowy gatunek płaza bezogonowego wymaga pilnej ochrony, aby móc zachować go dla przyszłych pokoleń. Tylko poprzez skoordynowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukację ekologiczną możemy zapewnić, że goliat płochliwy będzie nadal stanowił nieodłączny element różnorodności biologicznej Afryki.

FAQ

Czym charakteryzuje się goliat płochliwy?

Goliat płochliwy to największy płaz bezogonowy na świecie, o długości ciała dochodzącej do 40 cm i wadze do 3,25 kg. Charakteryzuje się brązowo-czarnym ubarwieniem wierzchu ciała, żółtawym spodem i charakterystyczną listewką skórną biegnącą od oczu do kończyn przednich.

Gdzie występuje goliat płochliwy?

Goliat płochliwy występuje wyłącznie w północno-zachodnim Kamerunie oraz w Parku Narodowym Monte Alen w Gwinei Równikowej. Zamieszkuje tropikalne lasy Afryki, preferując okolice szybko płynących, tlenowych i ciepłych rzek oraz strumieni.

Jaki jest tryb życia goliata płochliwego?

Goliat płochliwy prowadzi nocny tryb życia i jest bardzo płochliwy. Może żyć do 15 lat w warunkach naturalnych, a w niewoli nawet ponad 20 lat.

Jak przebiega rozród goliata płochliwego?

Goliat płochliwy przystępuje do rozrodu między lipcem a sierpniem. Samica składa kilkaset jaj na roślinność wodną na dnie rzeki. Rozwój jaj trwa około 3 miesięcy, a młode goliaty osiągają dojrzałość płciową między 10. a 12. miesiącem życia.

Czym żywi się goliat płochliwy?

Goliat płochliwy jest mięsożercą. W jego diecie znajdują się bezkręgowce, takie jak owady, skorupiaki czy ślimaki, a także niewielkie kręgowce, np. ryby, małe płazy, gady czy gryzonie. Kijanki natomiast żywią się pokarmem roślinnym.

Jakie szczególne zachowania wykazuje goliat płochliwy?

Goliat płochliwy wykazuje wyjątkowe zachowania rodzicielskie. Dorosłe osobniki budują specjalne „gniazda” w postaci sadzawek, które chronią skrzek i kijanki przed zagrożeniami. Następnie dorosłe osobniki przez całą noc strzegą swoich potomków.

Jaki jest status ochronny goliata płochliwego?

Goliat płochliwy jest uważany za jeden z najbardziej zagrożonych gatunków płazów na świecie. Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN w kategorii EN (wysokie ryzyko wyginięcia). Główne zagrożenia to utrata siedlisk związana z wylesianiem oraz nadmierne pozyskiwanie osobników do celów spożywczych, leczniczych i hodowlanych.

Powiązane artykuły

Ropucha Szara

Ropucha szara to jeden z najbardziej rozpowszechnionych płazów w Polsce. Występuje powszechnie w lasach, parkach i innych środowiskach naturalnych, stanowiąc ważny element lokalnych ekosystemów. Jej obecność w różnych siedliskach świadczy...

Read more

Mrówkowate

Mrówkowate to fascynująca grupa owadów, która jest powszechnie występująca w naszym otoczeniu. W tym artykule zagłębimy się w ich niezwykły świat, poznamy ich biologię, ekologię oraz znaczenie dla środowiska naturalnego....

Read more