Szukaj
Close this search box.

Czy szerszenie są pożyteczne?

czy szerszenie są pożyteczne

Spis treści

Szerszenie to owady z rodziny osowatych, uznawane za jedne z najgroźniejszych przedstawicieli tego gatunku. Jednak, nieco wbrew powszechnej opinii, szerszeń to nie tylko niebezpieczny drapieżnik, ale także pożyteczny element ekosystemu. Samce szerszeni osiągają do 35 mm długości, a samice (robotnice) od 17 do 23 mm. Gniazda szerszeni mogą osiągać nawet do 50 cm długości. Szerszenie żywią się głównie sokami niektórych drzew oraz innymi owadami, takich jak muchówki, osy czy pszczoły. Ich rola w przyrodzie jest często porównywana do roli wilków – odpowiadają za eliminowanie osłabionych i chorych owadów, mogących być nośnikami chorób.

Kluczowe wnioski

 • Szerszenie odgrywają złożoną rolę w ekosystemie, będąc jednocześnie drapieżnikami i pożytecznymi owadami.
 • Żywią się sokami roślin oraz innymi owadami, w tym szkodliwymi muchówkami.
 • Pomagają utrzymać równowagę w przyrodzie, eliminując osłabione i chore osobniki.
 • Ich obecność, zwłaszcza w pobliżu ludzkich siedzib, może być postrzegana jako zagrożenie.
 • Nie należy samodzielnie usuwać gniazd szerszeni, lecz powierzyć to zadanie wykwalifikowanym specjalistom.

Czym są szerszenie?

Szerszenie wyróżniają się spośród innych owadów z rodziny osowatych swoimi rozmiarami – są wyraźnie większe od os. Ich ciało jest masywne, a długość może wynosić nawet 3,5 cm. Ubarwienie szerszeni to najczęściej czarno-rudy tułów oraz żółto-czarny odwłok. Mają dwie pary błoniastych skrzydeł, z których przednie są większe od tylnych, a także trzy pary odnóży krocznych. Na końcu odwłoka znajduje się żądło, którym mogą bronić się przed zagrożeniem. Żądło posiadają jedynie samice. Szerszenie należą do rodzaju Vespa, a ich gatunek określany jest jako szerszeń europejski (Vespa crabro).

Rola szerszeni w ekosystemie

Szerszenie, podobnie jak inne osowate, odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Pełnią funkcję naturalnych drapieżników, odpowiadając za eliminację osłabionych i chorych owadów, które mogą być nosicielami różnych patogenów. Żywiąc się muchówkami, szerszenie przyczyniają się do ograniczenia populacji szkodników roślin, takich jak te, których larwy żerują na łodygach i liściach.

Niestety, szerszeń poluje również na owady pożyteczne, w tym pszczoły. Ponadto, te owady nierzadko nadgryzają dojrzałe owoce i uszkadzają młode drzewka, powodując straty w sadownictwie i leśnictwie.

Czy szerszenie są pożyteczne?

Kwestia pożyteczności szerszeni nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, te owady mogą odgrywać korzystną rolę w ekosystemie, polując na szkodliwe owady, takie jak muchówki. Eliminując osłabione i chore osobniki, szerszenie przyczyniają się do utrzymania równowagi w przyrodzie. Z drugiej strony, żerując na pszczołach i uszkadzając dojrzałe owoce oraz młode drzewka, szerszenie powodują straty w sadownictwie i leśnictwie. Dlatego też ich obecność, zwłaszcza w pobliżu siedzib ludzkich, może być postrzegana jako uciążliwa i niebezpieczna.

Aby ocenić pożyteczność szerszeni, można podsumować ich rolę w następującej tabeli:

Pozytywny wpływ Negatywny wpływ
 • Regulacja populacji owadów szkodliwych poprzez polowanie na nie
 • Utrzymanie równowagi w ekosystemie przez eliminację osłabionych i chorych osobników
 • Rola jako drapieżnika w sieci pokarmowej
 • Atakowanie pszczół i ograniczanie ich populacji
 • Uszkadzanie owoców i młodych drzewek w sadownictwie i leśnictwie
 • Zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza osób uczulonych na jad

Podsumowując, rola szerszeni w ekosystemie jest złożona – z jednej strony pełnią one ważne funkcje regulacyjne, z drugiej zaś mogą powodować znaczne straty gospodarcze. Dlatego też ich obecność, zwłaszcza w pobliżu ludzkich siedzib, powinna być starannie monitorowana i, w razie potrzeby, podejmowane działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków.

Niebezpieczeństwa związane z szerszeniami

Choć szerszenie są mniej agresywne niż osy, mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza w przypadku osób uczulonych na jad owadów z tej rodziny. Użądlenie przez szerszenie wywołuje dotkliwy ból, zaczerwienienie i obrzęk, a u osób uczulonych może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, zagrażającego życiu. Jednorazowo szerszeń wstrzykuje około 0,2 mg jadu, podczas gdy dawka śmiertelna dla człowieka to około 80 mg.

Z tego powodu, w przypadku odkrycia gniazda tych owadów, należy niezwłocznie powiadomić specjalistyczne firmy zajmujące się usuwaniem gniazd szerszeni. Samodzielna próba pozbycia się szerszeni może narazić na atak broniących się owadów i mieć tragiczne skutki.

Wniosek

Podsumowując, szerszenie to owady, które odgrywają złożoną rolę w ekosystemie. Z jednej strony, pełnią funkcję naturalnych drapieżników, pomagając utrzymać równowagę w przyrodzie poprzez eliminację osłabionych i chorych owadów. Z drugiej strony, żerując na pszczołach i uszkadzając rośliny uprawne, mogą przyczyniać się do strat w sadownictwie i leśnictwie.

Obecność szerszeni, zwłaszcza w pobliżu ludzkich siedzib, może być postrzegana jako zagrożenie, szczególnie dla osób uczulonych na jad tych owadów. Dlatego ważne jest, aby w przypadku stwierdzenia gniazda szerszeni, powierzyć ich usunięcie wykwalifikowanym specjalistom, dbając o własne bezpieczeństwo.

Podsumowując, szerszenie odgrywają złożoną rolę w ekosystemie, pełniąc funkcję drapieżników, ale jednocześnie stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i upraw. Dlatego właściwe podejście do ich obecności jest kluczowe dla zachowania równowagi w przyrodzie.

FAQ

Czy szerszenie są pożyteczne?

Kwestia pożyteczności szerszeni nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, te owady mogą odgrywać korzystną rolę w ekosystemie, polując na szkodliwe owady, takie jak muchówki. Eliminując osłabione i chore osobniki, szerszenie przyczyniają się do utrzymania równowagi w przyrodzie. Z drugiej strony, żerując na pszczołach i uszkadzając dojrzałe owoce oraz młode drzewka, szerszenie powodują straty w sadownictwie i leśnictwie.

Czym są szerszenie?

Szerszenie to owady z rodziny osowatych, uznawane za jedne z najgroźniejszych przedstawicieli tego gatunku. Samce szerszeni osiągają do 35 mm długości, a samice (robotnice) od 17 do 23 mm. Gniazda szerszeni mogą osiągać nawet do 50 cm długości. Szerszenie wyróżniają się spośród innych owadów z rodziny osowatych swoimi rozmiarami – są wyraźnie większe od os. Ich ciało jest masywne, a długość może wynosić nawet 3,5 cm. Ubarwienie szerszeni to najczęściej czarno-rudy tułów oraz żółto-czarny odwłok.

Jaka jest rola szerszeni w ekosystemie?

Szerszenie, podobnie jak inne osowate, odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Pełnią funkcję naturalnych drapieżników, odpowiadając za eliminację osłabionych i chorych owadów, które mogą być nosicielami różnych patogenów. Żywiąc się muchówkami, szerszenie przyczyniają się do ograniczenia populacji szkodników roślin, takich jak te, których larwy żerują na łodygach i liściach. Niestety, szerszeń poluje również na owady pożyteczne, w tym pszczoły.

Czy szerszenie są pożyteczne?

Kwestia pożyteczności szerszeni nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, te owady mogą odgrywać korzystną rolę w ekosystemie, polując na szkodliwe owady, takie jak muchówki. Eliminując osłabione i chore osobniki, szerszenie przyczyniają się do utrzymania równowagi w przyrodzie. Z drugiej strony, żerując na pszczołach i uszkadzając dojrzałe owoce oraz młode drzewka, szerszenie powodują straty w sadownictwie i leśnictwie.

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z szerszeniami?

Szerszenie, choć mniej agresywne niż osy, mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza w przypadku osób uczulonych na jad owadów z tej rodziny. Użądlenie przez szerszenia wywołuje dotkliwy ból, zaczerwienienie i obrzęk, a u osób uczulonych może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, zagrażającego życiu. Z tego powodu, w przypadku odkrycia gniazda tych owadów, należy niezwłocznie powiadomić specjalistyczne firmy zajmujące się ich usuwaniem.

Powiązane artykuły