Szukaj
Close this search box.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

gzm katowice

Spis treści

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to prężnie rozwijający się związek metropolitalny, zlokalizowany w południowej Polsce, w województwie śląskim. Utworzony 1 lipca 2017 roku, GZM obejmuje obszar konurbacji górnośląskiej, zrzeszając 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu. Siedziba GZM znajduje się w Katowicach, przy ulicy Barbary 21A, 40-053 Katowice. Związek ten rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2018 roku i otrzymuje dochody z budżetu państwa oraz składek z budżetów należących do niego gmin.

Położona na ważnych krajowych i międzynarodowych szlakach transportowych, drogowych i kolejowych, GZM jest również domem dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Metropolia odgrywa kluczową rolę jako ważny ośrodek gospodarczy, handlowo-usługowy oraz produkcyjny. Jednocześnie koncentruje w sobie specjalistyczne usługi medyczne, funkcje akademickie, kulturalne, religijne i sportowe, stanowiąc kompleksowe centrum rozwoju regionalnego.

Kluczowe Wnioski

 • GZM to prężnie rozwijający się związek metropolitalny w południowej Polsce
 • Metropolia zrzesza 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu
 • Siedziba GZM znajduje się w Katowicach przy ul. Barbary 21A
 • GZM jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i transportowym
 • Metropolia koncentruje specjalistyczne usługi i funkcje regionalne

Co to jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to związek metropolitalny utworzony 1 lipca 2017 roku na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Metropolia rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2018 roku i obejmuje 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu, położonych na obszarze konurbacji górnośląskiej. GZM otrzymuje dochody z budżetu państwa oraz składki z budżetów należących do niej gmin. Siedzibą GZM są Katowice.

Skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 gmin (w tym miast) województwa śląskiego. Są to gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, położone w różnych powiatach. Łączna powierzchnia metropolii wynosi 2554 km², a liczba ludności to ponad 2,2 miliona mieszkańców. Największe miasta to Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze i Dąbrowa Górnicza. Pozostałe gminy to m.in. Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Imielin, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze i Zbrosławice.

gzm katowice

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) ma swoją siedzibę w Katowicach, przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. Numer telefonu do urzędu to +48 32 718 07 42 oraz +48 32 718 07 99, a adres email to urzad@metropoliagzm.pl. GZM została utworzona 1 lipca 2017 roku na obszarze konurbacji górnośląskiej i jest związkiem metropolitalnym zrzeszającym 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu, położonych w województwie śląskim. Metropolia rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2018 roku.

Władze i organizacja GZM

Organem stanowiącym i kontrolnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest Zgromadzenie GZM, składające się z delegatów gmin wchodzących w skład związku. Na czele Zgromadzenia stoi Przewodniczący, a funkcję tę pełnili m.in. Marcin Krupa, prezydent Katowic, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Wiceprzewodniczącymi Zgromadzenia byli m.in. Andrzej Dziuba, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, oraz Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Organem wykonawczym GZM jest 5-osobowy Zarząd, wybierany przez Zgromadzenie. Przewodniczącym Związku Metropolitalnego jest Kazimierz Karolczak.

Funkcja Osoba
Przewodniczący Zgromadzenia GZM Marcin Krupa, Andrzej Dziuba, Arkadiusz Chęciński
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM Andrzej Dziuba, Zygmunt Frankiewicz, Mariusz Wołosz
Przewodniczący Związku Metropolitalnego Kazimierz Karolczak
Członkowie Zarządu GZM 5 osób wybieranych przez Zgromadzenie

„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to kluczowy podmiot w regionie, którego skuteczne zarządzanie ma istotne znaczenie dla rozwoju całego obszaru.”

Projekty i inwestycje Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia realizuje liczne projekty i inwestycje w kluczowych obszarach, takich jak transport publiczny, planowanie przestrzenne, gospodarka i rozwój regionalny. Metropolia korzysta z funduszy unijnych i europejskich, by wdrażać strategię rozwoju i integrować transport, infrastrukturę oraz współpracę międzymiastową.

Działania GZM obejmują między innymi rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego, efektywne zarządzanie przestrzenią i planowanie urbanistyczne, wspieranie gospodarki metropolitalnej oraz współpracy regionalnej. Projekty metropolii koncentrują się na inwestycjach infrastrukturalnych, planowaniu rozwoju i polityce urbanistycznej, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i wzmocnienie pozycji Katowic jako centrum całej aglomeracji.

Obszar Kluczowe projekty Efekty
Transport publiczny
 • Integracja systemów biletowych
 • Wdrożenie Karty Metropolitalnej
 • Rozwój infrastruktury kolejowej i tramwajowej
Poprawa spójności, dostępności i efektywności transportu zbiorowego w metropolii
Planowanie przestrzenne
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Przestrzennego Metropolii
 • Przygotowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego GZM
 • Zintegrowane zarządzanie przestrzenią miejską
Skoordynowanie rozwoju przestrzennego, efektywne wykorzystanie gruntów, poprawa ładu urbanistycznego
Gospodarka i rozwój regionalny
 • Projekty infrastrukturalne wspierające przedsiębiorczość
 • Inwestycje w rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki
 • Programy stymulujące współpracę międzygminną
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki metropolii, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię projekty i inwestycje mają na celu kompleksowe podniesienie jakości życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Katowic jako centrum metropolii oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Gospodarka i rozwój regionu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu, koncentrującym różnorodną działalność gospodarczą. Metropolia jest centrum handlowo-usługowym z rozwiniętym sektorem produkcyjnym. Znajdują się tu liczne centra logistyczne, magazynowe i produkcyjne. GZM jest również ważnym ośrodkiem specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickich, kulturalnych, religijnych oraz sportowych.

Metropolia leży na kluczowych szlakach transportowych, co sprzyja rozwojowi logistyki i przepływowi towarów. Inwestycje w infrastrukturę, w tym transportową, wpływają na podnoszenie konkurencyjności gospodarki metropolii i całego regionu.

Kultura i turystyka w metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest ważnym ośrodkiem kultury, z bogatą ofertą instytucji kulturalnych, takich jak muzea, galerie sztuki, teatry i filharmonie. W metropolii organizowane są liczne festiwale i wydarzenia kulturalne, które przyciągają wielu turystów. Region GZM posiada również bogate dziedzictwo przemysłowe oraz cenne zabytki, stanowiące atrakcje turystyczne.

Metropolia oferuje również rozliczne możliwości rekreacji i wypoczynku, m.in. liczne parki, zbiorniki wodne i tereny zielone. Walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz infrastruktura sportowa i rekreacyjna tworzą atrakcyjną ofertę dla odwiedzających.

Wniosek

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to prężnie rozwijający się związek metropolitalny, odgrywający kluczową rolę w rozwoju regionu. Metropolia skupia 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu, i funkcjonuje jako ważne centrum gospodarcze, kulturalne, akademickie oraz transportowe.

GZM realizuje liczne inwestycje i projekty, wykorzystując fundusze unijne i własne zasoby, które przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, poprawy infrastruktury i jakości życia mieszkańców. Metropolia oferuje również bogate zasoby kulturowe i turystyczne, stanowiąc atrakcyjne miejsce do życia, pracy i wypoczynku.

Dzięki skutecznej współpracy samorządów oraz strategicznemu planowaniu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stale umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek rozwoju w południowej Polsce.

FAQ

Co to jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to związek metropolitalny w południowej Polsce, w województwie śląskim, utworzony 1 lipca 2017 roku na obszarze konurbacji górnośląskiej. Metropolia liczy 41 gmin, w tym 13 miast na prawach powiatu, i rozpoczęła działalność 1 stycznia 2018 roku. GZM otrzymuje dochody z budżetu państwa oraz składki z budżetów należących do niej gmin.

Gdzie znajduje się siedziba GZM?

Siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są Katowice, a jej adres to ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. Numer telefonu do urzędu to +48 32 718 07 42 oraz +48 32 718 07 99, a adres email to urzad@metropoliagzm.pl.

Jakie gminy wchodzą w skład GZM?

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 gmin (w tym miast) województwa śląskiego, położonych w różnych powiatach. Największe miasta to Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze i Dąbrowa Górnicza. Pozostałe gminy to m.in. Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Imielin, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zbrosławice.

Kto kieruje Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią?

Organem stanowiącym i kontrolnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest Zgromadzenie GZM, składające się z delegatów gmin wchodzących w skład związku. Na czele Zgromadzenia stoi Przewodniczący, a funkcję tę pełnili m.in. Marcin Krupa, prezydent Katowic, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Organem wykonawczym GZM jest 5-osobowy Zarząd, wybierany przez Zgromadzenie. Przewodniczącym Związku Metropolitalnego jest Kazimierz Karolczak.

Jakie projekty i inwestycje realizuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

GZM realizuje liczne projekty i inwestycje w takich obszarach jak transport publiczny, planowanie przestrzenne, gospodarka i rozwój regionalny. Metropolia korzysta z funduszy unijnych i europejskich, by wdrażać strategię rozwoju i integrować transport, infrastrukturę oraz współpracę międzymiastową. Jej działania obejmują m.in. rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego, efektywne zarządzanie przestrzenią i planowanie urbanistyczne, wspieranie gospodarki metropolitalnej oraz współpracy regionalnej.

Jakie jest znaczenie gospodarcze i rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu, koncentrującym różnorodną działalność gospodarczą. Metropolia jest centrum handlowo-usługowym z rozwiniętym sektorem produkcyjnym, a także ośrodkiem specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickich, kulturalnych, religijnych oraz sportowych. Metropolia leży na kluczowych szlakach transportowych, co sprzyja rozwojowi logistyki i przepływowi towarów. Inwestycje w infrastrukturę, w tym transportową, wpływają na podnoszenie konkurencyjności gospodarki metropolii i całego regionu.

Jakie atrakcje kulturalne i turystyczne oferuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest ważnym ośrodkiem kulturalnym z bogatą ofertą instytucji kulturalnych, takich jak muzea, galerie sztuki, teatry i filharmonie. W metropolii organizowane są liczne festiwale i wydarzenia kulturalne przyciągające turystów. Region GZM posiada również bogate dziedzictwo przemysłowe oraz cenne zabytki, które stanowią atrakcje turystyczne. Metropolia oferuje także rozliczne możliwości rekreacji i wypoczynku, m.in. parki, zbiorniki wodne i tereny zielone.

Powiązane artykuły

MORiS Chorzów

MORiS Chorzów to miejski ośrodek rekreacji i sportu, który oferuje mieszkańcom Chorzowa i okolic bogatą infrastrukturę sportową oraz szeroką gamę zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Ośrodek dysponuje kilkoma basenami, siłownią, halami...

Read more

MZK Gliwice

MZK Gliwice, czyli Miejski Zespół Komunikacyjny w Gliwicach, jest odpowiedzialny za organizowanie i świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice. MZK Gliwice zarządza siecią autobusów, tramwajów i trolejbusów, dbając...

Read more