Szukaj
Close this search box.

Powiat Będziński

powiat będziński

Spis treści

Powiat będziński to jednostka administracyjna w województwie śląskim, która została utworzona 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Będzin. Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat był zamieszkiwany przez 148 089 osób. Powiat będziński położony jest w centralnej części województwa śląskiego, w Zagłębiu Dąbrowskim i zajmuje powierzchnię 368,02 km2, co plasuje go na 13. miejscu wśród powiatów i miast na prawach powiatu w regionie. W skład powiatu wchodzą 4 gminy miejskie (Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice), 1 gmina miejsko-wiejska (Siewierz) oraz 3 gminy wiejskie (Bobrowniki, Mierzęcice, Psary). Głównym bogactwem naturalnym powiatu, podobnie jak całego regionu, był węgiel kamienny, dlatego o przemysłowym obliczu tej ziemi przez wiele lat decydowało górnictwo. Obecnie podstawową gałęzią powiatowej gospodarki jest prężnie rozwijająca się energetyka, a uzupełnieniem jest drobna wytwórczość, rzemiosło i usługi.

Najważniejsze informacje

  • Powiat będziński to jednostka administracyjna w województwie śląskim
  • Siedzibą władz powiatu jest miasto Będzin
  • Powiat zamieszkuje 148 089 osób (dane z 31.12.2019)
  • Powiat zajmuje powierzchnię 368,02 km2
  • W skład powiatu wchodzi 8 gmin: 4 miejskie, 1 miejsko-wiejska i 3 wiejskie
  • Głównym bogactwem naturalnym był węgiel kamienny
  • Obecnie podstawą gospodarki jest prężnie rozwijająca się energetyka

Powiat będziński – krótka charakterystyka

Powiat będziński znajduje się w województwie śląskim. Jego powierzchnia wynosi 368,02 km2, co plasuje go na 13. miejscu wśród powiatów i miast na prawach powiatu w regionie. Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat liczył 148 089 mieszkańców, zajmując 11. miejsce wśród wszystkich 36 powiatów i miast na prawach powiatu oraz 3. miejsce wśród 17 powiatów w województwie śląskim.

W skład powiatu będzińskiego wchodzą 4 gminy miejskie (Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice), 1 gmina miejsko-wiejska (Siewierz) oraz 3 gminy wiejskie (Bobrowniki, Mierzęcice, Psary). Siedzibą władz powiatu jest miasto Będzin. Powiat położony jest w centralnej części województwa śląskiego, w Zagłębiu Dąbrowskim.

Powiatu będziński składa się z następujących jednostek administracyjnych:

Gminy miejskie Gmina miejsko-wiejska Gminy wiejskie
Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice Siewierz Bobrowniki, Mierzęcice, Psary

Miastami wchodzącymi w skład powiatu są: Będzin, Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice.

Historia i tradycje

Powiat będziński jako samodzielna jednostka administracyjna został wydzielony z powiatu olkuskiego w 1867 roku, obejmując wówczas rozległy teren guberni piotrkowskiej o powierzchni 1390 km2 i liczący 80 tys. mieszkańców. Powiat leżał na jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Cesarstwa Rosyjskiego, zwanym Zagłębiem Dąbrowskim.

W odrodzonej Polsce obejmował swym zasięgiem, z pewnymi przerwami, 4 miasta stanowiące dzisiaj centrum Zagłębia: Będzin, Czeladź, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W 1975 roku powiat został zlikwidowany w wyniku reformy administracyjnej, a następnie reaktywowany w 1999 roku.

Przez wiele lat o przemysłowym obliczu tej ziemi decydowało górnictwo węgla kamiennego, a w Strzyżowicach już w 1788 roku powstała pierwsza kopalnia w Zagłębiu. Tradycje handlowe powiatu reprezentowane są przez Będzin i Siewierz, a w ostatnich latach dołączyła do nich również Czeladź, gdzie powstało centrum handlowe M1.

Gospodarka i rozwój regionalny

Głównym bogactwem naturalnym powiatu będzińskiego, podobnie jak całego Zagłębia Dąbrowskiego, był węgiel kamienny, dlatego przez wiele lat o przemysłowym obliczu tej ziemi decydowało górnictwo. Obecnie przemysł wydobywczy, po likwidacji kopalń węgla kamiennego, reprezentują jedynie Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu. Podstawową gałęzią powiatowej gospodarki jest prężnie rozwijająca się energetyka, reprezentowana przez takie przedsiębiorstwa jak Elektrownia Łagisza S.A. i Elektrociepłownia Będzin S.A. Ważną rolę odgrywa również hutnictwo metali nieżelaznych, reprezentowane przez Hutę Będzin S.A. Uzupełnieniem są drobna wytwórczość, rzemiosło i usługi.

W powiecie zarejestrowanych jest blisko 12 tys. podmiotów gospodarczych. Gospodarka rolna pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do innych dziedzin gospodarki, obejmując ponad 4 tys. gospodarstw rolnych.

Atrakcje turystyczne powiatu będzińskiego

Powiat będziński, mimo dominacji przemysłu i górnictwa, oferuje również liczne atrakcje turystyczne. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków jest Zamek w Będzinie, wzniesiony w XIV wieku. Innym interesującym obiektem jest Kościół pw. św. Trójcy w Siewierzu, pochodzący z XV wieku. Na terenie powiatu znajdują się również liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, które zapewniają malownicze widoki i możliwość aktywnego wypoczynku.

Powiat oferuje również bogatą ofertę kulturalną, z wieloma muzeami, galeriami sztuki oraz placówkami edukacyjnymi. Wśród nich warto wymienić Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Centrum Kultury w Czeladzi. Powiat będziński to również doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, z licznymi szlakami i ścieżkami rowerowymi.

Wniosek

Powiat będziński to dynamicznie rozwijający się region, który łączy bogatą historię i tradycje przemysłowe z nowoczesnością i atrakcyjnymi ofertami turystycznymi. Jako część Zagłębia Dąbrowskiego, powiat będziński odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym województwa śląskiego.

Dzięki prężnie działającej energetyce, hutnictwu, drobnej wytwórczości i usługom, a także bogatemu dziedzictwu kulturowemu, powiat staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Inwestycje w infrastrukturę, rozwój turystyki i ochrona środowiska to kluczowe obszary, na których powiat koncentruje swoje działania, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańcom oraz przyciągnięcia nowych inwestorów i turystów.

Podsumowując, powiat będziński to dynamicznie rozwijający się region, który łączy przemysłową przeszłość z nowoczesnością, oferując atrakcyjne możliwości dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Dzięki konsekwentnym działaniom władz lokalnych, powiat staje się coraz bardziej konkurencyjny i atrakcyjny, stwarzając perspektywy dalszego rozwoju oraz poprawy jakości życia na tym terenie.

FAQ

Gdzie znajduje się siedziba władz powiatu będzińskiego?

Siedzibą władz powiatu będzińskiego jest miasto Będzin.

Jakie gminy wchodzą w skład powiatu będzińskiego?

W skład powiatu będzińskiego wchodzą 4 gminy miejskie (Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice), 1 gmina miejsko-wiejska (Siewierz) oraz 3 gminy wiejskie (Bobrowniki, Mierzęcice, Psary).

Jaka jest powierzchnia powiatu będzińskiego?

Powierzchnia powiatu będzińskiego wynosi 368,02 km2, co plasuje go na 13. miejscu wśród powiatów i miast na prawach powiatu w województwie śląskim.

Jaka jest liczba mieszkańców powiatu będzińskiego?

Według danych z 31 grudnia 2019 roku, powiat będziński liczył 148 089 mieszkańców, zajmując 11. miejsce wśród wszystkich 36 powiatów i miast na prawach powiatu oraz 3. miejsce wśród 17 powiatów w województwie śląskim.

Jakie są główne gałęzie gospodarki w powiecie będzińskim?

Podstawową gałęzią powiatowej gospodarki jest prężnie rozwijająca się energetyka, a uzupełnieniem są drobna wytwórczość, rzemiosło i usługi. W przeszłości o przemysłowym obliczu tej ziemi decydowało górnictwo węgla kamiennego.

Jakie atrakcje turystyczne oferuje powiat będziński?

Powiat będziński oferuje liczne atrakcje turystyczne, w tym Zamek w Będzinie, Kościół pw. św. Trójcy w Siewierzu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, muzea, galerie sztuki oraz bogatą ofertę kulturalną. Jest to również dobre miejsce do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej.

Powiązane artykuły

MORiS Chorzów

MORiS Chorzów to miejski ośrodek rekreacji i sportu, który oferuje mieszkańcom Chorzowa i okolic bogatą infrastrukturę sportową oraz szeroką gamę zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Ośrodek dysponuje kilkoma basenami, siłownią, halami...

Read more

MZK Gliwice

MZK Gliwice, czyli Miejski Zespół Komunikacyjny w Gliwicach, jest odpowiedzialny za organizowanie i świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice. MZK Gliwice zarządza siecią autobusów, tramwajów i trolejbusów, dbając...

Read more