Szukaj
Close this search box.

Urząd Miasta Katowice

um katowice

Spis treści

Urząd Miasta Katowice jest centralnym organem administracji samorządowej miasta Katowice. Adres urzędu to ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. Numer telefonu to +48 32 259 39 09, a numer faksu to +48 32 705 49 14. Adres e-mail to urzad_miasta@katowice.eu. Urząd Miasta Katowice odpowiada za sprawy związane z obsługą mieszkańców, prowadzeniem formalności, takimi jak rejestracja, wydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie.

Kluczowe wnioski

  • Urząd Miasta Katowice jest centralnym organem administracji samorządowej w mieście.
  • Urząd zajmuje się obsługą mieszkańców i prowadzeniem formalności urzędowych.
  • Do kompetencji urzędu należy m.in. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji meldunkowej oraz rejestracja aktów urodzenia i zgonu.
  • Urząd Miasta Katowice ma swój adres, numer telefonu i adres e-mail, umożliwiający kontakt z mieszkańcami.
  • Urząd Miasta Katowice odgrywa kluczową rolę w życiu mieszkańców miasta.

Um Katowice – Centrum administracji miejskiej

Urząd Miasta Katowice pełni funkcję centralnego ośrodka administracji miejskiej. Na czele urzędu stoi Prezydent Miasta Katowice, a w jego strukturze działają Rady Dzielnic umożliwiające konsultacje społeczne i partycypację mieszkańców w planowaniu przestrzennym miasta.

Rady Dzielnic odgrywają kluczową rolę w samorządzie Katowic, dając mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na kluczowe decyzje dotyczące rozwoju i zarządzania miastem. Poprzez regularne konsultacje społeczne, mieszkańcy mają okazję zgłaszać swoje potrzeby i oczekiwania, a Urząd Miasta Katowice może lepiej dostosować plany i inwestycje do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności.

Współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice a Radami Dzielnic jest fundamentem efektywnej administracji miejskiej, zapewniającej mieszkańcom wysoką jakość usług publicznych oraz zrównoważony rozwój i planowanie przestrzenne dostosowane do oczekiwań społeczności lokalnej.

Obsługa mieszkańców i formalności

Urząd Miasta Katowice przywiązuje szczególną wagę do obsługi mieszkańców, realizując różnego rodzaju formalności urzędowe. Jednym z kluczowych zadań jest wydawanie dowodów osobistych, które stanowią podstawowy dokument tożsamości.

Ponadto, urząd prowadzi ewidencję meldunkową, rejestruje akty urodzenia i akty zgonu, a także zajmuje się pobieraniem podatków lokalnych i opłat od mieszkańców. Wszystkie te usługi są świadczone z najwyższą starannością, aby zapewnić mieszkańcom Katowic sprawną i kompleksową obsługę.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Katowice, formalności urzędowe mogą być załatwiane szybko i efektywnie, co ułatwia codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Usługa Zakres Czas realizacji
Dowody osobiste Wydawanie, wymiana, unieważnienie Do 30 dni
Meldunki Zameldowanie, wymeldowanie Do 14 dni
Akty urodzenia i zgonu Rejestracja, sporządzanie odpisów Do 7 dni
Podatki i opłaty lokalne Pobieranie, obsługa płatności Zgodnie z terminarzem

Rozwój miasta i inwestycje

Urząd Miasta Katowice odgrywa kluczową rolę w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, które mają na celu rozwój miasta. Zarząd miejski, we współpracy z Radami Dzielnic, podejmuje strategiczne decyzje dotyczące inwestycji miejskich, takich jak modernizacja infrastruktury, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój gospodarki komunalnej.

Poprzez efektywne zarządzanie budżetem oraz przeprowadzanie transparentnych przetargów, Urząd Miasta Katowice dąży do zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury miejskiej, która odpowiada na potrzeby mieszkańców i wspiera rozwój lokalny. Inwestycje te obejmują m.in. budowę i remonty dróg, chodników, oświetlenia, a także rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Inwestycja Wartość Etap realizacji
Rozbudowa sieci ciepłowniczej 25 mln zł W trakcie
Modernizacja ul. Armii Krajowej 18 mln zł Zakończona
Budowa Centrum Przesiadkowego 35 mln zł Planowana
Remont parku Kościuszki 8 mln zł W trakcie

Dzięki kompleksowemu podejściu do rozwoju miasta, Urząd Miasta Katowice nieustannie dąży do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę miejską oraz efektywne zarządzanie gospodarką komunalną.

Kontakt i informacje dla mieszkańców

Mieszkańcy Katowic mają różne sposoby, aby skontaktować się z Urzędem Miasta. Można zadzwonić pod numer +48 32 259 39 09, wysłać wiadomość e-mail na adres urzad_miasta@katowice.eu lub odwiedzić stronę internetową www.katowice.eu. Urząd Miasta Katowice udostępnia również informacje o godzinach pracy i innych ważnych kwestiach dla mieszkańców.

Kontakt Informacje
  • Telefon: +48 32 259 39 09
  • E-mail: urzad_miasta@katowice.eu
  • Strona internetowa: www.katowice.eu
  • Godziny pracy
  • Ważne sprawy dla mieszkańców

Zachęcamy mieszkańców Katowic do korzystania z tych kanałów komunikacji, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje i skontaktować się z Urzędem Miasta w razie potrzeby.

Wniosek

Dla mieszkańców Katowic, załatwianie spraw urzędowych stało się prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki formularzom dostępnym online na stronie www.katowice.eu, możesz składać wnioski do Urzędu Miasta bez konieczności osobistej wizyty. Ta wygodna i nowoczesna forma załatwiania spraw urzędowych pozwala zaoszczędzić Twój cenny czas i ułatwia dostęp do potrzebnych usług.

Formularz online to nie tylko szybki sposób na złożenie wniosku, ale także gwarancja, że Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane. Dzięki temu możesz z łatwością śledzić status Twojej sprawy i uzyskiwać niezbędne informacje, nie wychodząc z domu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic do skorzystania z tej wygodnej formy załatwiania spraw urzędowych. Odwiedź stronę www.katowice.eu i odkryj pełen zakres usług online oferowanych przez Urząd Miasta. Ciesz się komfortem i efektywnością, jakie dają Ci nowoczesne rozwiązania.

FAQ

Czym jest Urząd Miasta Katowice i jakie są jego główne zadania?

Urząd Miasta Katowice jest centralnym organem administracji samorządowej miasta Katowice. Do jego głównych zadań należy obsługa mieszkańców, prowadzenie formalności urzędowych, takich jak rejestracja, wydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie.

Kto kieruje Urzędem Miasta Katowice?

Urzędem Miasta Katowice kieruje Prezydent Miasta Katowice. W strukturze urzędu działają również Rady Dzielnic, które umożliwiają konsultacje społeczne i partycypację mieszkańców w planowaniu przestrzennym miasta.

Jakie usługi dla mieszkańców oferuje Urząd Miasta Katowice?

Urząd Miasta Katowice oferuje obsługę mieszkańców w zakresie różnego rodzaju formalności urzędowych, takich jak wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji meldunkowej, rejestracja aktów urodzenia i zgonu, a także pobieranie podatków lokalnych i opłat.

W jaki sposób Urząd Miasta Katowice dba o rozwój miasta?

Urząd Miasta Katowice odpowiada za planowanie i realizację inwestycji miejskich służących rozwojowi miasta. Zajmuje się również gospodarką komunalną, infrastrukturą, przeprowadzaniem przetargów oraz zarządzaniem budżetem i rozwojem lokalnym.

Jak można skontaktować się z Urzędem Miasta Katowice?

Mieszkańcy Katowic mogą skontaktować się z Urzędem Miasta telefonicznie pod numerem +48 32 259 39 09, poprzez e-mail na adres urzad_miasta@katowice.eu lub odwiedzając stronę internetową www.katowice.eu. Urząd udostępnia również informacje o godzinach pracy i innych ważnych kwestiach dla mieszkańców.

Jak można złożyć wniosek do Urzędu Miasta Katowice?

Mieszkańcy Katowic mogą składać wnioski do Urzędu Miasta za pośrednictwem formularzy dostępnych online na stronie www.katowice.eu. Umożliwia to załatwianie wielu spraw urzędowych bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Powiązane artykuły

MORiS Chorzów

MORiS Chorzów to miejski ośrodek rekreacji i sportu, który oferuje mieszkańcom Chorzowa i okolic bogatą infrastrukturę sportową oraz szeroką gamę zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Ośrodek dysponuje kilkoma basenami, siłownią, halami...

Read more

MZK Gliwice

MZK Gliwice, czyli Miejski Zespół Komunikacyjny w Gliwicach, jest odpowiedzialny za organizowanie i świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice. MZK Gliwice zarządza siecią autobusów, tramwajów i trolejbusów, dbając...

Read more