Szukaj
Close this search box.

Częstotliwości policyjne

częstotliwości policyjne

Spis treści

Policja w Polsce wykorzystuje różne częstotliwości radiowe do skutecznej komunikacji i koordynacji działań. Część z nich to częstotliwości analogowe, a część to systemy cyfrowe. Znajomość tych częstotliwości jest istotna nie tylko dla samych służb, ale również dla osób zainteresowanych monitorowaniem i nasłuchem łączności radiowej.

Kluczowe wnioski

 • Policja w Polsce wykorzystuje częstotliwości analogowe VHF od 172,000 MHz do 174,000 MHz oraz od 164,525 MHz do 168,475 MHz.
 • Systemy cyfrowe, takie jak EDACS (460,000-462,975 MHz) oraz TETRA (380-390 MHz), są trudniejsze do podsłuchiwania.
 • Częstotliwości policyjne są przeznaczone wyłącznie do użytku służb mundurowych i ich nielegalne podsłuchiwanie może nieść konsekwencje prawne.
 • Dostępny jest szeroki wybór sprzętu umożliwiającego nasłuch częstotliwości policyjnych, jednak należy zachować ostrożność, gdyż niektóre aktywności mogą być nielegalne.
 • Rozpoznanie systemów łączności radiowej wykorzystywanych przez policję może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Rodzaje częstotliwości policyjnych

Polska policja korzysta z dwóch głównych systemów łączności radiowej:

 1. System analogowy VHF:
  • Częstotliwości od 172,000 MHz do 174,000 MHz
  • Częstotliwości od 164,525 MHz do 168,475 MHz
  • System ten umożliwia łatwy nasłuch dla osób niepowołanych.
 2. Systemy cyfrowe:
  • System EDACS: Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych od 460,000 MHz do 462,975 MHz, częstotliwości wejściowe 450,000 – 452,975 MHz
  • System TETRA: Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych 380 – 390 MHz
  • Systemy cyfrowe są trudniejsze do podsłuchiwania ze względu na zastosowane kodowanie transmisji.

Częstotliwości wojewódzkie policji

Policja w Polsce korzysta z dedykowanych częstotliwości radiowych na poziomie wojewódzkim, aby zapewnić skuteczną komunikację policyjna i radiokomunikację policyjna w poszczególnych regionach kraju. Poniższa tabela przedstawia przypisane kanały radiowe dla każdego województwa:

Województwo Częstotliwości
Dolnośląskie 167,7250 MHz, 166,2375 MHz, 164,5500 MHz
Kujawsko-Pomorskie 165,4875 MHz, 167,3000 MHz, 172,4750 MHz
Lubelskie 166,0625 MHz, 167,5875 MHz, 172,1750 MHz
Lubuskie 165,1250 MHz, 167,0375 MHz, 172,7875 MHz
Łódzkie 165,7625 MHz, 167,8375 MHz, 172,9375 MHz
Małopolskie 166,3250 MHz, 168,0750 MHz, 173,1875 MHz
Mazowieckie 165,9375 MHz, 168,3125 MHz, 173,4375 MHz
Opolskie 166,6125 MHz, 168,5500 MHz, 173,6875 MHz
Podkarpackie 166,8875 MHz, 168,7875 MHz, 173,9375 MHz
Podlaskie 167,1625 MHz, 169,0250 MHz, 174,1750 MHz
Pomorskie 167,4375 MHz, 169,2625 MHz, 174,4375 MHz
Śląskie 167,7125 MHz, 169,5000 MHz, 174,6875 MHz
Świętokrzyskie 167,9875 MHz, 169,7375 MHz, 174,9375 MHz
Warmińsko-Mazurskie 168,2625 MHz, 170,0000 MHz, 175,1875 MHz
Wielkopolskie 168,5375 MHz, 170,2250 MHz, 175,4375 MHz
Zachodniopomorskie 168,8125 MHz, 170,4625 MHz, 175,6875 MHz

Te dedykowane częstotliwości radiowe umożliwiają łączność służb mundurowych, w tym komunikację radiową policji, w poszczególnych regionach kraju. Pozwala to na efektywne zarządzanie systemami łączności policyjnej i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Częstotliwości powiatowe na przykładzie Mazowieckiego

Policja w Polsce wykorzystuje również dedykowane częstotliwości radiowe na poziomie powiatów, odzwierciedlając specyficzne potrzeby i uwarunkowania poszczególnych regionów. Na przykładzie województwa mazowieckiego, poniższa tabela przedstawia przykładowe częstotliwości używane przez funkcjonariuszy policji w wybranych powiatach:

Powiat Częstotliwości (MHz)
Warszawski Zachodni 164,5875 – 164,7375
Otwocki 166,1375 – 166,2875
Legionowski 167,4375 – 167,5875
Pruszkowski 165,1375 – 165,2875
Wołomiński 167,9375 – 168,0875

Warto zauważyć, że częstotliwości te są przypisane do poszczególnych powiatów na podstawie lokalnych analiz potrzeb radiokomunikacji policyjnej oraz łączności służb mundurowych działających na danym obszarze. Pozwala to na efektywne zarządzanie spektrum częstotliwości radiowych i zapewnia optymalną komunikację policyjna na poziomie lokalnym.

Częstotliwości powiatowe inne regiony

Oprócz częstotliwości wykorzystywanych na poziomie wojewódzkim, policja w Polsce korzysta również z dedykowanych kanałów radiowych na poziomie poszczególnych powiatów. Poniższe tabele prezentują przykładowe częstotliwości używane przez służby w wybranych regionach kraju.

Województwo Powiat Częstotliwości (MHz)
Dolnośląskie Wrocławski 172,375; 173,925; 167,175
Łódzkie Łódzki Wschodni 172,825; 173,550; 167,650
Małopolskie Krakowski 172,450; 173,650; 166,675
Wielkopolskie Poznański 172,700; 173,275; 168,175

Te częstotliwości są przypisane do poszczególnych powiatów i radiostacji policyjnych, zapewniając efektywną łączność w ramach systemów komunikacji stosowanych przez służby bezpieczeństwa. Umożliwia to sprawną koordynację działań funkcjonariuszy na poziomie lokalnym.

Legalność podsłuchiwania częstotliwości policyjnych

Kwestia legalności podsłuchiwania częstotliwości policyjnych jest dość złożona. Z jednej strony, Art. 144 Prawa telekomunikacyjnego wyraźnie stanowi, że „Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru”. Oznacza to, że posiadanie i użytkowanie skanerów radiowych do nasłuchu jest legalne.

Jednak w kontekście bezpieczeństwa i łączności służb mundurowych, w tym policji, podsłuchiwanie ich częstotliwości radiowych może być uznane za nielegalne. Przepisy prawa i regulacje dotyczące monitoringu oraz nasłuchu tego typu transmisji są ściśle określone i kontrolowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność komunikacji radiowej prowadzonej przez służby.

W związku z tym, choć posiadanie urządzeń do nasłuchu częstotliwości może być legalne, ich wykorzystywanie do podsłuchiwania łączności policyjna lub innych systemów łączności policyjnej i służb mundurowych może być niezgodne z prawem. Należy zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Sprzęt do nasłuchiwania częstotliwości

Na rynku dostępny jest szeroki wybór sprzętów umożliwiających nasłuchiwanie częstotliwości wykorzystywanych przez policję i inne służby mundurowe. Najpopularniejsze urządzenia to odbiorniki radiowe, skanery częstotliwości oraz nadajniki radiowe.

Odbiorniki radiowe to podstawowe urządzenia, które umożliwiają nasłuchiwanie transmisji na wybranych częstotliwościach. Są one legalne w Polsce, o ile są używane zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego.

Skanery częstotliwości to bardziej zaawansowane urządzenia, które automatycznie wyszukują i monitorują aktywność na różnych częstotliwościach. Są one legalne do użytku prywatnego, ale nielegalne do wykorzystywania w celu podsłuchiwania służb mundurowych.

Nadajniki radiowe to urządzenia, które umożliwiają transmitowanie sygnałów na wybranych częstotliwościach. Ich użytkowanie jest regulowane prawnie i wymaga odpowiednich zezwoleń, szczególnie w przypadku częstotliwości wykorzystywanych przez służby mundurowe.

Urządzenia Legalne Nielegalne
Odbiorniki radiowe Tak Nie
Skanery częstotliwości Tak (do użytku prywatnego) Tak (do podsłuchiwania służb mundurowych)
Nadajniki radiowe Tak (z odpowiednimi zezwoleniami) Nie

Niezależnie od typu urządzenia, ważne jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących radiokomunikacji i ochrony bezpieczeństwa służb mundurowych. Nielegalne użytkowanie sprzętu do nasłuchiwania częstotliwości policyjnych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Wniosek

Podsumowując, częstotliwości wykorzystywane przez policję w Polsce można podzielić na dwie główne kategorie: system analogowy VHF, działający na częstotliwościach 172-174 MHz oraz 164-168 MHz, który jest łatwy do podsłuchiwania przez osoby nieuprawnione, oraz systemy cyfrowe, takie jak EDACS (460-462 MHz) oraz TETRA (380-390 MHz), które są trudniejsze do podsłuchiwania ze względu na zastosowane kodowanie transmisji.

Kwestia legalności nasłuchiwania częstotliwości policyjnych jest dość złożona, gdyż z jednej strony Prawo telekomunikacyjne zezwala na posiadanie i użytkowanie skanerów radiowych do nasłuchu, a z drugiej strony podsłuchiwanie łączności służb mundurowych może być uznane za nielegalne. Dlatego też osoby zainteresowane monitorowaniem częstotliwości radiowych powinny zachować ostrożność i upewnić się, że ich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niezależnie od tego, częstotliwości, na których działają systemy łączności policyjnej, stanowią ważny element bezpieczeństwa publicznego i komunikacji radiowej w Polsce. Zrozumienie ich struktury i technologii wykorzystywanych przez służby mundurowe może pomóc w lepszym zrozumieniu funkcjonowania tych systemów i ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli.

FAQ

Jakie częstotliwości radiowe wykorzystuje policja w Polsce?

Policja w Polsce wykorzystuje dwa główne systemy łączności radiowej:1. System analogowy VHF:– Częstotliwości od 172,000 MHz do 174,000 MHz– Częstotliwości od 164,525 MHz do 168,475 MHz2. Systemy cyfrowe:– System EDACS: Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych od 460,000 MHz do 462,975 MHz– System TETRA: Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych 380 – 390 MHz

Czy częstotliwości policyjne są takie same na terenie całej Polski?

Nie, policja w Polsce korzysta z dedykowanych częstotliwości radiowych na poziomie wojewódzkim. Przypisane kanały różnią się dla poszczególnych województw.

Jakie są przykładowe częstotliwości wykorzystywane przez policję w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego?

Poniższa tabela przedstawia przykładowe częstotliwości wykorzystywane przez policję w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego.

Jakie inne przykładowe częstotliwości są wykorzystywane przez policję w innych województwach?

Poniższe tabele przedstawiają przykładowe częstotliwości wykorzystywane przez policję w poszczególnych powiatach innych województw.

Czy podsłuchiwanie częstotliwości policyjnych jest legalne?

Kwestia legalności podsłuchiwania częstotliwości policyjnych jest dość złożona. Z jednej strony, Art. 144 Prawa telekomunikacyjnego wyraźnie stanowi, że „Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru”. Oznacza to, że posiadanie i użytkowanie skanerów radiowych do nasłuchu jest legalne.

Jakie urządzenia można wykorzystać do nasłuchiwania częstotliwości policyjnych?

Na rynku dostępny jest szeroki wybór sprzętu pozwalającego na nasłuchiwanie częstotliwości wykorzystywanych przez policję i inne służby mundurowe. Najpopularniejsze urządzenia to skanery radiowe, odbiorniki radiowe oraz radiomonitory.

Powiązane artykuły